รับวางระบบโรงเรือน

ทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นธุรกิจไฮโดรโปนิกส์ SME

สำหรับผู้ประกอบการที่คิดจะลงทุนเป็นธุรกิจปลูกผักในเชิงการค้า ต้องทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นธุรกิจดังนี้

เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์รางปลูกผักสำหรับการประกอบธุรกิจ SME รางปลูกผักและชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับการทำธุรกิจฟาร์มปลูกผักขนาดกลางและขนาดใหญ่ ราคาปลีกและส่ง เราใช้วัสดุ PVC คุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน เรายินดีให้คำปรึกษาตลอดการใช้งานอีกด้วย

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในเชิงธุรกิจ SME นั้น เจ้าของธุรกิจจะต้องลงทุนหลักๆ ได้แก่ ที่ดิน โรงเรือน แปลงปลูก อุปกรณ์การปลูกและเมล็ดพันธุ์ต่างๆ และผู้ปลูกผัก อาจจะต้องมีความรู้ด้านการจัดการ และเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบปลูกต้องมีระบบน้ำและระบบไฟฟ้าต่างๆ พอสมควร

การปลูกผักโดยที่ไม่ต้องใช้ดิน นับเป็นเทคโนโลยีการปลูกรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นไม่นาน โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่ และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆ ในดิน ทำให้ได้พืชผักที่สะอาด ปราศจากยาฆ่าแมลง เพราะปลูกในฟาร์มปิดได้อีกด้วย

การปลูกพืชผักโดยที่ไม่ต้องใช้ดินด้วย ระบบโรงเรือนHYDROPONIC ถูกออกแบบ และพัฒนาขึ้น เพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศในทุกๆ พื้นที่ โดยเฉพาะเขตที่มีอากาศร้อน และแห้งแล้ง ซึ่งภายในโรงเรือนสามารถลดอุณหภูมิ เพิ่มความชื้น และควบคุมแสงแดดที่มากเกินไป เพื่อให้ง่ายและอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในการดูแลผัก

 

ระบบโรงเรือน

 

ระบบโรงเรือน HYDROPONIC

ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

  1. ส่วนของ CENSOR ใช้ในการวัดค่าความสว่างของ แสง อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ
  2. ส่วนของ MICROCONTROLLER ใช้ในการประมวลผล และตัดสินใจสั่งให้อุปกรณ์ทำงาน
  3. ส่วนของ ACTUATOR ได้แก่ ปั๊มน้ำ พัดลม และมอเตอร์ ซึ่งรับคำสั่งการทำงานจาก ไมโครคอนโทรลเลอร์

โหมดการควบคุมระบบ

นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเลือกโหมดการควบคุมระบบออกเป็น 3 MODE ได้แก่

  1. โหมด AUTO MODE
  2. โหมด MANUAL MODE
  3. โหมด SETTING MODE

ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือก MODE การทำงานได้ผ่านทางหน้าจอ LCD ได้ตามความเหมาะสมกับการปลูกพืชผักโดยที่ไม่ต้องใช้ดิน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุด สนใจติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับวางระบบโรงเรือน HYDROPOICS ได้ที่ เบอร์โทร. 098-854-5746

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »